Chilatherina campsi

Whitley, 1956

 

Chilatherina campsi - © Foto: Neil Armstrong

 

Soortbeschrijving

Chilatherina campsi is een regenboogvis die in kleine stroompjes voorkomt en voor het eerst verzameld werd in 1954. Gilbert P. Whitley, een ichthyoloog aan het Australisch Museum, beschreef ze als Anisocentrus campsi in 1956. Ze werden vervolgens opnieuw toegewezen aan het genus Chilatherina waar ze tot op heden nog onder vallen.

Chilatherina campsi heeft een vaag blauwig-witte lichaamskleur met een zilverachtige glans; vaag geel naar witachtige lengtestrepen die vaak grenzen aan schubbenrijen en een brede blauwe midlaterale streep (die het meest prominent is op het achterste deel van het lichaam); witte vinnen, soms met gele weerschijn. De maximale afmetingen van de vis liggen rond 8 tot 9 cm. Mannen zijn breder gebouwd dan vrouwen en hun algehele patroon is meer intens, met name de midlaterale streep. Aanvullend zijn de vinnen van de vrouwen hoofdzakelijk doorschijnend in tegenstelling tot de witte vinnen van de mannen.

Er waren twee kleurvariëteiten beschikbaar in de aquariumhobby, één met rode vinnen en één met blauwe vinnen. De oorsprong van deze verschillende variëteiten is niet bekend.

 

Verspreiding en leefgebied

Chilatherina campsi komt voor in de centrale hooglanden van Papoea-Nieuw-Guinea, vandaar zijn naam "Hoogland Regenboogvis". Het genus Chilatherina wordt doorgaans alleen aangetroffen in de noordelijke gebieden van Nieuw-Guinea, maar Chilatherina campsi is ook gevonden in de zuidelijke stroomgebieden. Het is het enige lid van het genus dat wordt aangetroffen aan beide kanten van de centraal bergmassief, die heeft gefungeerd als een uiterst effectieve, geografische barrière voor de verspreiding van de meeste regenboogvissen ten noorden of ten zuiden. De soort werd voor het eerst verzameld in 1954 vanuit een zijrivier van de Jimmi River, ongeveer 420 kilometer gelegen van de monding van de Sepik River via de Yuat River en op een hoogte van ongeveer 1000 meter.

Ze zijn ook verzameld op verspreide locaties in de Markham, Ramu, Sepik River en Puari River. De meeste verzamelplekken zijn in het noordelijke stroomgebied van het bergmassief, maar ze zijn ook wel verzameld uit de Waghi River en Pima River, beide zijrivieren van de Purari River die zuidwaarts stroomt in de Golf van Papua, en uit de Oomsis River in de buurt van Lae.

Binnen het verspreidingsgebied wordt Chilatherina campsi doorgaans aangetroffen in stromen in bergachtig gebied of bij uitlopers van gebergten. Ze zijn het meest talrijk in de kleinere zijrivieren, ondiepe wateren overschaduwd door regenwoud, waar ze schuilplaatsen vinden tussen de waterplanten, wortels en gevallen takken. Alhoewel gelegen in regenwoudgebied zijn de rivieren relatief open en blootgesteld aan zonlicht, wat ook typisch is voor het soort leefgebied waar Chilatherina normaal gesproken voorkomt. Afhankelijk van de precieze locatie is het water doorgaans tamelijk zacht, lichtelijk troebel met een temperatuur van 21 tot 26 °C en een pH van 7,6 tot 7,8. Andere regenboogvissen die voorkomen samen met Chilatherina campsi zijn onder meer Melanotaenia affinis, Melanotaenia pimaensis en Glossolepis maculosus.

 

Opmerkingen

De eerste levende exemplaren die in de hobby kwamen, waren verzameld uit de Waghi River (Purari River-gebied) bij Mount Hagan in 1979. Vervolgens werden er in de vroege jaren 80 van de vorige eeuw aanvullende exemplaren verzameld uit de Oomsis River bij Lae en een klein stroompje bij de Hoogland-snelweg op 105 km ten noordwesten van Lae, beide zijrivieren van de Markham River in de uitlopers van het gebergte. Meer exemplaren werden verzameld uit een zijrivier van de middelste Ramu River in 1988. Deze verzamelingen vormden de basis van de huidige aquariumpopulaties. Chilatherina campsi is echter nooit ruimschoots beschikbaar geweest en wordt ook tegenwoordig zelden aangetroffen in de hobby. Alleen een handvol enthousiastelingen handhaaft ze nog.

 

Literatuur

- Whitley, G. P. (1957) Fishes from inland New Guinea. Records of the Australian Museum 24(3): 23-30.

 

Bron: Home of the Rainbowfish
Auteur: Adrian R. Tappin
Vertaling: Jan Altink