Glossolepis dorityi

Allen, 2000
Soort beschrijving

Glossolepis dorityi mannen hebben doorgaans een groenige lichaamskleur met zilverachtige reflecties op hun rug, nek en zijkant van hun kop. Ze hebben een doffe oranje of bronzen streep tussen elke rij schubben op de bovenste helft van hun lichaam; een rood-oranje streep tussen elke rij schubben op de onderste helft van hun lichaam, vooral goed zichtbaar gedurende paringsactiviteiten. De vinnen zijn groenachtig tot doorzichtig, maar met een roze tot rood-oranje gloed op de buikvinnen en vanaf de basis tot ongeveer de helft van de anaalvin en tweede rugvin. De vrouwen zijn doorgaans groenachtig met zilverachtige reflecties maar ontberen de oranje of rood-oranje strepen tussen de rijen schubben. De mannen hebben vaak een hoger lichaam en hebben verlengde achterste vinstralen in hun rug- en anaalvinnen. Mannen kunnen een maximale lengte bereiken van 10 centimeter, en de vrouwen worden doorgaans niet langer dan 8 centimeter standaardlengte.


Verspreiding en leefgebied

Glossolepis dorityi komt tot dusver bekend alleen voor in het Grime (spreek uit als gree-may) rivieren stelsel in het noorden van West Papua. De plaats waar het eerste exemplaar (holotype) van een soort werd gevonden is een klein rond meer  (Lake Nenggwambu of Lake Kali Biru). Daar is een krachtig stromende afvoer, maar geen duidelijke aanvoer, een indicatie van een ondergrondse verbinding met de nabij gelegen meeren via de  kalkstenen ondergrond. Het water was relatief helder en de maximum diepte werd op minimaal 10 tot 15 meter geschat. Het meer wordt omgeven door secundair bos en water planten waren in overvloed aanwezig, maar slechts een paar soorten waren zichtbaar. De vissen waren het meest geconcentreerd rond de water uitlaat, waar de vegetatie erg dik was. De meest voorkomende soort was de  Glossolepis dorityi en een tweede regenboogvis soort, de, Chilatherina fasciata, kwam daar ook vaak voor. 


Opmerkingen

Deze soort is dorityi genoemd ter ere van Dan Dority voor zijn inspanningen bij het verzamelen van de holo type exemplaren. Dan Dority en David Price vingen de Glossolepis dorityi in april 2000. Heiko Bleher was de eerste die de soort ontdekte in mei 1999 in Lake Kali Biru, maar slaagde er niet in om exemplaren te vangen. Echter, in een vlakbij gelegen meer (Lake Jaigum) ving hij wel exemplaren van dezelfde soort. Helaas overleefden alleen twee mannen de reis terug naar Europa. Hij keerde in november van datzelfde jaar terug, maar was wederom niet succesvol bij het vangen van exemplaren. Tijdens zijn derde reis, eind 2000, slaagde hij erin zes volwassen exemplaren te vangen. Hij ving nog meer exemplaren in Lake Jaigum. Hij keerde uiteindelijk terug naar Europa met vier mannen en één vrouw.


Literatuur

Allen, G. R. (2001) A new species of rainbowfish (Glossolepis: Melanotaeniidae) from Irian Jaya, Indonesia. 
Fishes of Sahul - Journal of the Australia New Guinea Fishes Association 15(3): 766-775.


Bron: Home of the Rainbowfish
Auteur: Adrian R. Tappin
Vertaling: J. de Lange