Kiunga

 

Binnen het geslacht Kiunga zijn momenteel twee soorten ondergebracht: Kiunga ballochi en Kiunga bleheri. Beide soorten kleine blauwoogjes komen alleen voor op Nieuw-Guinea. De omvang en grenzen van de verspreidingsgebieden zijn onbekend. Ze zijn tot nu toe alleen gevonden in enkele kleine wateren. De soorten lijken op elkaar, maar er zijn ook duidelijk waarneembare verschillen.