Pseudomugil ivantsoffi

Allen en Renyaan, 1999

 

Pseudomugil ivantsoffi - © foto: Charles Nishihira

 

Soortbeschrijving

De kop en het lichaam van een mannelijke Pseudomugil ivantsoffi zijn halftransparant, vaak blauwachtig of roodachtig blauw. De iris van het oog is intens blauw. Het kieuwdeksel, de buikstreek en het gebied rond de zwemblaas zijn zilverig. De bovenste helft van de eerste rugvin, de achterste helft van de tweede rugvin en de rand van de anaalvin zijn helder rood. De lichaamsomtrek achter de tweede rugvin en de anaalvin is aan de rug- en buikkant is ook enigszins rood afgezet. De bovenste en onderste delen van de staartvin zijn ook rood. De borstvinnen zijn rozeachtig. De randen van sommige schubben op het achterlijf hebben smalle zwarte randjes. De vrouwtjes zijn over het geheel halftransparant en missen de heldere rode glans van het mannetje. Het kieuwdeksel, de buikstreek en het gebied rond de zwemblaas zijn zilverig. Sommige schubben op de voorste helft van het lichaam hebben vage smalle zwarte randjes. De vinnen zijn hoofdzakelijk doorschijnend tot flauwtjes geelachtig, met gele buitenste puntjes aan de eerste en tweede rugvin. Het gaat hier om een kleine soort, slank gebouwd en zijdelings samengedrukt, uitgroeiend tot een lichaamslengte van ongeveer 3 cm. De soort is "ivantsoffi" genoemd ter ere van Walter Ivantsoff van de Macquarie University, Sydney, Australië, uit erkentelijkheid voor zijn waardevolle bijdragen aan de kennis van de taxonomie van de korenaarvissen.

Deze vis werd aanvankelijk geïdentificeerd als Pseudomugil reticulatus, gebaseerd op de treffende gelijkenis van vrouwtjes uit de Timika-regio met het enige bekende voorbeeld van die soort, verzameld ongeveer twee kilometers ten oosten van Lake Ayamaru in het centrum van het Vogelkop-schiereiland. Recente verzamelacties nabij de typelocatie van Pseudomugil reticulatus, die ongeveer 900 km noodwestelijk van Timika ligt, hebben onthuld dat het om twee afzonderlijke en te onderscheiden populaties gaat.

 

Pseudomugil ivantsoffi - © foto: Hans Booij

 

Verspreiding en leefgebied

Pseudomugil ivantsoffi wordt aangetroffen in de zijrivieren van de Ajkwa, Iwaka en Kopi River in het Timika-Tembagapuragebied van West-Papoea. De leefgebieden bestaan uit smalle (1-2 meter brede), ondiepe, langzaam stromende watertjes in dicht regenwoud. Het water is meestal helder, maar soms gekleurd door humuszuren, met spaarzame aquatische vegetatie. Als bodem worden onder meer zand, grind, kiezels en rotsen aangetroffen. De watertemperatuur en pH-waarden lopen uiteen van respectievelijk 24-28°C en een pH van 6,7-7,8. Andere vissen die in deze leefgebieden verzameld werden, zijn Pseudomugil pellucidus, Pseudomugil novaeguineae, Melanotaenia goldiei, Melanotaenia rubrostriata en Melanotaenia ogilbyi.

De Timika-regio omvat de volgende rivieren: Kamora River (Kamora, Tuaba, Wataikwa, Iwaka) Wania River, Tipuka River, Ajkwa River, Minajerwi River (Minajerwi, Kopi, Aimua) Mawati River, Otokwa River, Mamoa River (Mamoa, Seruka) Atuka River (Atuka, Wapuka) [The meanders van de Atuka River ten noorden van waar deze uitmondt in de Kamora River, dicht bij het dorp Mioko].

De donkere verkleuring in “zwartwater”-stroompjes is te wijten aan de aanwezigheid van organische stoffen. Deze zwarte of theekleurige verkleuring (deze rivieren worden kali kopi genoemd in het Indonesisch, ofwel “koffiestromen”, kali is Indonesisch voor rivier) is vrij gewoon in het gebied en wordt veroorzaakt door uitgestrekte gezonde woudgebieden. Deze waterlopen beginnen in veengebieden en zijn korter en smaller dan de rivieren die in de bergen beginnen en die genoeg volume door regenval hebben om de verkleuring te verdunnen. De zwartwaterstroompjes lopen allemaal uit in rivieren.

 

Pseudomugil ivantsoffi - © foto: Charles Nishihira

 

Opmerkingen

In 2004 hebben Iain Wilson en Charles Nishihira levende exemplaren van deze soort verzameld in Kali Iwaka (Deky Creek) en Kali Kopi, tezamen met exemplaren van Pseudomugil novaeguineae, Pseudomugil pellucidus, Melanotaenia goldiei en Melanotaenia rubrostriata. Levende exemplaren zijn ook verzameld door Heiko Bleher. Hoewel het een zeer aantrekkelijke soort is, indien gehouden onder de juiste omstandigheden, worden ze zelden aangetroffen in de aquariumhandel en ze worden voornamelijk gehouden door aquarianen die geïnteresseerd zijn in vissen uit Australië en Nieuw-Guinea.

 

Literatuur

- Allen, G. R. en S. J. Renyaan (1999) Pseudomugil ivantsoffi (Pseudomugilidae), a new species of blue-eye from the Timika region, Irian Jaya. Aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic Biology 3(4): 163-168.

- Allen, G. R., K. Hortle en S. Renyaan (2000). Freshwater Fishes of the Timika Region, New Guinea. P.T. Freeport Indonesia, Timika, Indonesia.

- Ivantsoff, W., Aarn, Shepherd, M.A. en G.R. Allen (1997) Pseudomugil reticulatus (Pisces: Pseudomugilidae), a review of the species described from a single specimen from Vogelkop Peninsula, Irian Jaya, with further evaluation of the systematics of Atherinoidea. Aqua Journal of Ichthyology and Aquatic Biology, 2(4):53-64.

- Muller, K (2004) Biodiversity of New Guinea [niet gepubliceerd document]

 

Bron: Home of the Rainbowfish

Auteur: Adrian Tappin

Vertaling: Bert Evers