Pseudomugil pellucidus

Allen, Ivantsoff, Shepherd en Renyaan, 1998

 

Pseudomugil pellucidus - © foto: Gerald Allen

 

Soortbeschrijving

Pseudomugil pellucidus is beschreven op basis van 30 exemplaren die zijn verzameld uit de zijrivieren van de Iwaka- en Kopi River in de buurt van Tembagapura, West Papoea. De soort is zeer nauw verwant aan Pseudomugil novaeguineae, maar verschilt van de laatste op basis van het grotere aantal en lengte van de vinstralen van de eerste rugvin, het aantal vinstralen van de anaalvin, de vorm van het neusbeen, de aanhechting van de kieuwen, het kaakgewricht, het schoudergewricht en de aanhechting van de anaalvin. Pseudomugil pellucidus is ook anders gekleurd. Het visje wordt ‘pellucidus’ (Latijn) genoemd, dat ‘helder’ of ‘doorschijnend’ betekent.

 

Man met rode kleur in de vinnen. - © foto: Hans Booij

 

Man met gele kleur in de vinnen. - © foto: Hans Booij


Pseudomugil pellucidus is een kleine, slankgebouwde soort, doorgaans niet groter dan 35 mm. De kop is zilverkleurig roodachtig, overgaand in een zilverkleurig roodachtig kieuwdeksel en buikholte. De rest van het lichaam is vrij doorzichtig. De zwemblaas is doorschijnend en duidelijk zichtbaar. De bovenkant van de zijlijn is neonrood, terwijl de rest van de band diepzwart is en zich uitstrekt over de staartwortel en uitwaaiert over de staartvin in de vorm van dikke zwarte strepen over de middelste staartvinstralen. De eerste rugvin is matzwart, met enigszins een oranje zweem op de eerste rugvinstraal. De tweede rugvin is donker, waarbij de vinstralen overgoten zijn met zwarte pigmentcellen die zwarte strepen vormen, aan de achterkant afgezet met helder oranje. Dunne zwarte en oranje banden strekken zich uit over de gehele lengte van de anaalvin. De bovenste helft van de staartvin heeft spatjes oranje. De randen van de schubben zijn duidelijk zwart boven de zijlijn en onder de zijlijn is dat lichtjes het geval. De iris heeft een oranje glans. Sommige exemplaren vertonen een witte vlek ter grootte van de pupil bovenop hun hoofd. Pseudomugil pellucidus legt enigszins roodgekleurde eieren.

 

Eieren van Pseudomugil pellucidus zijn rood van kleur. - © foto: Hans Booij

 

Verspreiding en leefgebied

Pseudomugil pellucidus is verzameld uit de zijrivieren van de Iwaka en Kopi River in Timika-Tembagapura-gebied in West-Papoea. De vis wordt doorgaans gevonden in kleine ondiepe stroompjes die meestal langzaam door dicht regenwoud stromen, altijd in helder water dat diep verkleurd kan zijn door humuszuren. Waterplanten zijn er weinig tot niet op de vangstlocaties. De bodem varieert van zand tot grind, van keitjes tot rotsen. De gemeten watertemperatuur was 24-28°C, de pH 6,7 tot 7,8. Pseudomugil pellucidus zwemt dicht bij de oppervlakte, in tegenstelling tot de in dezelfde omgeving voorkomende Pseudomugil ivantsoffi, die in de middenzone of dicht bij de bodem wordt aangetroffen. Andere vissen die in deze leefgebieden verzameld zijn omvatten: Pseudomugil novaeguineae, Melanotaenia goldiei, Melanotaenia rubrostriata en Melanotaenia ogilbyi.

Het Timika-gebied omvat de volgende rivieren: het stroomgebied van de Kamora River (Kamora, Tuaba, Wataikwa, Iwaka), het stroomgebied van de Wania River (Wania), het stroomgebied van de Tipuka River (Tipuka), het stroomgebied van de Ajkwa River (Ajkwa), het stroomgebied van de Minajerwi River (Minajerwi, Kopi, Aimua), het stroomgebied van de Mawati River (Mawati), het stroomgebied van de Otokwa River (Otokwa), het stroomgebied van de Mamoa River (Mamoa, Seruka), het stroomgebied van de Atuka River (Atuka, Wapuka) The Atuka River slingert zich noordelijk van zijn samenloop met de Kamora River dicht langs het dorpje Mioko. De donkere verkleuring van zwartwaterstroompjes wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van organische stoffen die uit veenachtige bossen spoelen. Deze zwarte of theekleurige verkleuring (deze rivieren worden in het Indonesisch ‘kali kopi’ genoemd, of ‘koffiestromen’: ‘kali’ is Indonesisch voor ‘rivier’) is vrij algemeen in de omgeving en wordt veroorzaakt door uitgestrekte veenachtige woudgebieden. Deze waterlopen beginnen in veengebieden en zijn korter en smaller dan de rivieren die in de bergen beginnen en die genoeg volume door regenval hebben om de verkleuring te verdunnen. De zwartwaterstroompjes lopen allemaal uit in rivieren.

 

Pseudomugil pellucidus vrouw. - © foto: Hans Booij

 

Opmerkingen

Levende exemplaren zijn voor de aquariumhobby in 1999 verzameld door Heiko Bleher. In 2004 verzamelden Iain Wilson en Charles Nishihira levende exemplaren van deze soort uit Kali Iwaka (Deky Creek) en Kali Kopi, samen met exemplaren van Pseudomugil novaeguineae, Pseudomugil ivantsoffi, Melanotaenia goldiei en Melanotaenia rubrostriata. Gedurende de vangstexepeditie van 2004 werd een nieuwe variant van Pseudomugil pellucidus verzameld uit Kali Meyon. Mannetjes hebben een gestippelde rood met zwarte rugvin. Het kleurpatroon van de anaalvin was ook anders, met veel geel. Er werd gevist in twee stroompjes die slechts ongeveer 15 meter van elkaar verwijderd waren en ongeveer 150 meter stroomafwaarts samenstroomden en elk stroompje bevatte een verschillende kleurvariëteit. Een geelgekleurde vorm van Melanotaenia rubrostriata werd ook gevonden. Hoewel het gaat om een zeer attractieve soort, mits onder de juiste omstandigheden gehouden, wordt Pseudomugil pellucidus zelden in de aquariumhandel gezien en ze worden voornamelijk gehouden door een kleine groep aquarianen die hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in vissen uit Australië en Nieuw-Guinea.

 

Literatuur

- Allen, G.R., Ivantsoff, W., Shepherd, M.A., en S. J. Renyaan (19980 Pseudomugil pellucidus (Pisces: Pseudomugilidae), a newly discovered blue-eye from Timika-Tembagapura region, Irian Jaya. Aqua Journal of Ichthyology and Aquatic Biology, 3(1)1-8.

- Allen, G. R., K. Hortle en S. Renyaan (2000). Freshwater Fishes of the Timika Region, New Guinea. P.T. Freeport Indonesia, Timika, Indonesia.

- Ivantsoff, W., Aarn, Shepherd, M.A. en G.R. Allen. (1997) Pseudomugil reticulatus (Pisces: Pseudomugilidae), a review of the species described from a single specimen from Vogelkop Peninsula, Irian Jaya, with further evaluation of the systematics of Atherinoidea. Aqua Journal of Ichthyology and Aquatic Biology, 2(4):53-64.

- Muller, K (2004) Biodiversity of New Guinea [ongepubliceerd document]

 

Bron: Home of the Rainbowfish

Auteur: Adrian Tappin

Vertaling: Bert Evers